Hvad indebærer en tryghedsordning med udvidet beskyttelse?

  • Med Smarteyes' tryghedsordning bliver dine briller erstattet med et nyt par, hvis de går i stykker eller bliver væk. Du har en mindre egenbetaling på 350 kr for enkeltstyrkebriller og 750 kr. for flerstyrkebriller.

    Tryghedsordningen gælder i hele din betalingsperiode. Læs mere om tryghedsordningen her.

  • Fik du svar på dit spørgsmål?