Hvad er egenbetalingen i min tryghedsordning?

  • Egenbetaling per erstattet brille til enkeltstyrkebriller er på 350 kr. og på 750 kr. til flerstyrkebriller. Vi erstatter med en ny valgfri brille med glas i samme styrke som din oprindelige.

    Læs mere om vores tryghedsordning her.

  • Fik du svar på dit spørgsmål?